หลักสูตรย่อยที่ 2 นวัตกรรมทางสังคม “เปลี่ยนข้อจำกัดเป็นทางออก”

วันฝึกอบรม: 22-24 กันยายน 2554
สถานที่: ห้องระฆังเงิน ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
จำนวนผู้เข้าร่วม: 30 คน
เปิดรับสมัคร: 15 มิถุนายน– 15 กันยายน 2554


หลักสูตรที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด และรูปธรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาทางสังคมได้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความยั่งยืนกว่าทางออกที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยผ่านการเรียนรู้เรื่อง แนวคิด และกระบวนการพัฒนานวัตกรรมทางสังคม ปฏิบัติการของผู้ประกอบการทางสังคม และวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงแนวทางการประเมินผลตอบแทนทางสังคม ที่เกื้อหนุนให้เห็นถึงมรรคผลที่เกิดกับสังคม และสิ่งแวดล้อมสะท้อนในรูปของตัวเลข ซึ่งหลักสูตรจะประกอบด้วย 5 ฐานการเรียนรู้ดังนี้

ฐานที่ 1: “เปิดโลกนวัตกรรมทางสังคม”
การเล่าสู่กันฟังแบบมันส์ๆ ฮาๆ ถึงกรณีนวัตกรรมสุดแนวที่ช่วยแก้ไข หรือบรรเทาปัญหาทางสังคม โดยนวัตกรรมทางสังคมอยู่ในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และ การปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางสังคม 

ฐานที่ 2: “เขาบอกว่าผมเป็นผู้ประกอบการทางสังคม”
เวทีเสวนา ค้นหาความหมาย แรงบันดาลใจ และการลงมือปฏิบัติที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริงของกลุ่มคนที่นิยามตน หรือกำลังจะผันตนไปเป็นผู้ประกอบการทางสังคม ไม่ว่าจะเป็น สหกรณ์กรีนเนท มูลนิธิข้าวขวัญ สวนเงินมีมา กลุ่มสถาปนิกชุมชน  ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระ นนทบุรี และมูลนิธินโยบายสุขภาวะ โดยองค์กรเหล่านี้จะร่วมกับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมถอดรหัสความเป็น “ผู้ประกอบการทางสังคม”

ฐานที่ 3: “แปรกระบวนท่าทางธุรกิจสู่ผู้ประกอบการทางสังคมมืออาชีพ”
การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อต่อลมหายใจให้กับคุณค่า และนวัตกรรมที่ส่งมอบให้กับสังคม ผ่านการทำ Business canvas ตามประเด็นที่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสนใจ

ฐานที่ 4: “ซีอีโอท้องทุ่ง”  
ออกจากห้องเรียนมุ่งสู่ท้องทุ่งของไร่ทักสม นครนายก เพื่อพูดคุยกับคุณธงไชย คงคาลัย เจ้าของไร่ถึงแนวทางการปลดหนี้ ด้วยธุรกิจที่ไม่เอาเปรียบธรรมชาติ สร้างความสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงทักษะการจัดการ และการขยายผลโครงการ

ฐานที่ 5: “จับเข่าคุยนวัตกรรมทางสังคมของฉัน”  
จับเข่าคุยแลกเปลี่ยนถึงจินตนาการ นวัตกรรม และการลงมือปฏิบัติที่สนใจ อย่างจริงจัง และจริงใจ


วันที่ 22 กันยายน 2554
10.00 -11.00 น.:ลงทะเบียน
11.00-12.00 น.:ยินดีที่ได้รู้จัก
12.00 – 13.00 น.:รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.:   

ฐานที่ 1: “เปิดโลกนวัตกรรมทางสังคม” นวัตกรรมทางสังคมสุดแนวกับการแก้ไขปัญหาทางสังคม โดยทีมมูลนินโยบายสุขภาวะ

14.30 – 17.00 น.: 

ฐานที่ 2: เขาบอกว่าผมเป็นผู้ประกอบการทางสังคม” ร่วมเสวนาโดย

  • วิฑูรย์ ปัญญากุล สหกรณ์กรีนเนท
  • วัลลภา แวน วิลเลี่ยนส์วาร์ด สวนเงินมีมา
  • มูลนิธิข้าวขวัญ
  • ศูนย์ดำรงชีพอิสระ นนทบุรี
  • กลุ่มสถาปนิกชุมชน
  • เดชรัต สุขกำเนิด มูลนิธินโยบายสุขภาวะ
17.00 – 18.00 น.: พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 – 20.00 น.:ปาร์ตี้ โหด มันส์ ฮา ตามประสา(ว่าที่)ผู้ประกอบการสังคม
วันที่ 23 กันยายน 2554
9.00 – 12.00 น.:

ฐานที่ 3: “แปรกระบวนท่าทางธุรกิจสู่ผู้ประกอบการทางสังคมมืออาชีพ” ถ่ายทอดประสบการณ์โดยทีมมูลนิธินโยบายสุขภาวะ

12.00 – 12.30 น.: ออกเดินทางไปไร่ทักสม
12.30 – 13.30 น.: รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 17.00 น.:ฐานที่ 4: “ซีอีโอท้องทุ่ง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับธงไชย คงคาลัย ซีอีโอแห่งไร่ทักสม
17.00 – 18.00 น.: 

เดินทางกลับที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 – 20.00 น.: 

รับประทานอาหารเย็น พร้อมร่วมเล่มเกม “ตามล่าหาสมบัติกลับคืนสู่สังคม”

วันที่ 24 กันยายน 2554
9.00 – 12.00 น.:ฐานที่ 5 “จับเข่าคุย นวัตกรรมทางสังคมของฉัน” อำนวยการโดยมูลนิธินโยบายสุขภาวะ
12.00 – 13.00 น.:รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.:เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ