หลักสูตรย่อยที่ 3 “กลยุทธ์การสร้างสื่อเพื่อขับเคลื่อนสังคม”

วันฝึกอบรม: 19-20 มกราคม 2555
สถานที่: โรงแรม ที เค พาเลซ  กรุงเทพฯ
จำนวนผู้เข้าร่วม: 30 คน
เปิดรับสมัคร: 15 ธันวาคม 2554– 15 มกราคม 2555


รายละเอียด:

อาจเป็นการยากที่ความคิดริเริ่มใหม่ๆ จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง ยิ่งหากเป็นความคิดที่สังคมไม่คุ้นเคย หรือขาดความเชื่อมั่นถึงความเป็นไปได้ในสังคมไทย การขยายผลแนวคิดให้กระจายไปในวงกว้างจึงต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนทางนโยบาย และพลังของมหาชน แต่การบรรลุภารกิจเหล่านี้ใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายเสมอไป เราจึงจำเป็นต้องรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และนโยบาย เพื่อสามารถวางแผนในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย และความนึกคิดของสังคมได้อย่างรู้เท่าทัน

เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว หลักสูตรว่าด้วยการสื่อสารกับสังคม “เปลี่ยนความคิดเป็นนโยบาย” จึงมุ่งเน้นการเสริมทักษะด้านการสื่อสารให้กับผู้ที่ทำงานด้านขับเคลื่อนสังคมให้สามารถนำพาสังคม และชุมชนไปสู่ความก้าวหน้าที่แท้จริง บนฐานการพัฒนาที่สมดุล ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่ทำงานหรือสนใจที่จะทำงานด้านสังคม ให้สามารถสามารถเลือกผลิตและใช้สื่อประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับความสามารถและศักยภาพของตนเอง เพื่อสื่อสารให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับท้องถิ่นและสาธารณะต่อไป ผ่าน 4 ฐานการเรียนรู้ดังนี้

ฐานที่ 1: “เปิดพื้นที่การสื่อสาร เท่ากับ เปิดหน้าต่างของการเปลี่ยนแปลง”

สาระงานพัฒนาจะไม่ตกขบวน เมื่อเราได้เปิดพื้นที่สื่อสารกับสังคม อันเป็นหนทางไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ชวนกันมาแคะคุ้ยถึงการสื่อสารที่จะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยดร.เดชรัต สุขกำเนิด ผู้คลุกคลีกับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในหลากหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็น นโยบายด้านพลังงาน เกษตร และอุตสาหกรรม ที่จะมานำเสนอแง่มุมในการขับเคลื่อนความคิดให้เป็นประเด็นนโยบายสาธารณะอย่างสร้างสรรค์

ฐานที่ 2: “กลยุทธ์การใช้สื่อสมัยใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม”

ท่องโลกวงการสื่อมวลชนผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้คร่ำหวอดในแวดวงคนทำสื่อแขนงต่างๆ ที่จะทำให้ท่านเข้าใจการใช้กลยุทธ์ของสื่อสมัยใหม่ในการสร้างพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมได้ดี พร้อมกับการไขปริศนาการสร้างสื่อที่กระแทกใจสื่อมวลชน และสาธารณชน นำไปสู่การวางแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารที่เต้นไปตามจังหวะชีพจรของสื่อได้อย่างสอดคล้องมากขึ้น

ฐานที่ 3: “ชุมชนนักปฏิบัติการ : ผู้สร้างสื่อ-เปลี่ยนแปลงสังคม”

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการสื่อสารแบบบ้านๆ แต่สามารถก่อให้เกิดให้เป็นประเด็นทางสังคมได้ โดยชุมชนนักปฏิการผู้ที่ทำงานขับเคลื่อนสังคม อาทิ สื่อชุมชนลุ่มน้ำโขง เครือข่ายเรารักแม่น้ำท่าจีน และปฏิบัติการเพชรเกษม 41

ฐานที่ 4:  “แนวทางการสร้างสื่อเพื่อขับเคลื่อนสังคม”

ชวนกันมาพูดคุยในสไตล์สุนทรียะสนทนาเพื่อหนุนเสริมให้ผู้เข้าร่วมสามารถสร้างสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงได้ โดยมีทีมพี่เลี้ยงจากมูลนิธินโยบายสุขภาวะคอยให้แนวทาง และเคล็ดลับในการคิดสื่อและสารที่เหมาะสม และมีพลัง


วันที่ 19 มกราคม 2555
11.00 – 12.00 น

เปิดประเด็นการอบรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
“เปิดพื้นที่การสื่อสาร เท่ากับ เปิดหน้าต่างของการ
เปลี่ยนแปลง”

โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด มูลนิธินโยบายสุขภาวะ

12.00-13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น.

อภิปรายเรื่อง “กลยุทธ์การใช้สื่อสมัยใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม”

 • “ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทุกคนเป็นนักข่าวได้”
  โดย ตัวแทนจากเว็บบล็อก OKnation
 • “การใช้หนังสั้นเพื่อการขับเคลื่อนสังคม”
  โดย สุภาพ หริมเทพาธิป นิตยสาร BIOSCOPE
 • “เมื่อละครสร้างการเรียนรู้และสะท้อนสังคม”
  โดย โครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง กลุ่มละครมะขามป้อม
 • “พลเมืองทำข่าว : โอกาสของชาวบ้านในสื่อโทรทัศน์
  โดย สำนักประชาสังคม ทีวีไทย

ดำเนินรายการโดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด มูลนิธินโยบายสุขภาวะ

วันที่ 20 มกราคม 2555
09.00-12.00 น.

เสวนาแบบสะท้อนกลับ (แลกเปลี่ยนความคิดเห็น) เรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติการ : ผู้สร้างสื่อ-เปลี่ยนแปลงสังคม”

 • โครงการสื่อชุมชนลุ่มน้ำโขง : เมื่อมีประเด็นร้อนเรารบ เมื่อยามสงบเราเรียนรู้”

โดย นพรัตน์ ละมุน ผู้ประสานงานโครงการสื่อชุมชนลุ่มน้ำโขง

 • ปฏิบัติการเพชรเกษม 41 : “บิดแลนด์” ให้สะท้าน “แลนด์บริด (Land bridges)”

โดย สมบูรณ์ กำแหง ผู้ประสานงานแผนปฏิบัติการเพชรเกษม 41 เครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล

 • ชมรมเรารักษ์แม่น้ำท่าจีน : สื่อสารรอบทิศ สร้างมิตรรอบด้าน

โดย อ. ประเชิญ คนเทศ แกนนำชมรมเรารักษ์แม่น้ำทาจีน

ดำเนินรายการโดย ศุภกิจ นันทวระการ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ

12.00-13.00 น.รับประทานอาหาร
13.00-15.30 น.

สุนทรียะสนทนา “แนวทางการสร้างสื่อเพื่อขับเคลื่อน สังคม” ชวนเสวนาเพื่อหนุนเสริมให้คนท้องถิ่นสร้างสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง

โดย ทีมงานมูลนิธินโยบายสุขภาวะ

15.30 น.ปิดการอบรม
  
 หมายเหตุ : วิทยากร อยู่ระหว่างการประสานงาน